Ngokuhlaziya kanye nezingxoxo zocingo nabesifazane abathathu asebekhulile, umdansi waseNingizimu Afrika uLorin Sookool (osesithombeni) wenze le video "i-Prayer Room" ekuphakameni kwe-COVID-19 lockdown. Isithombe sihlonishwa nguLorin Sookool.

Ngokuhlaziya kanye nezingxoxo zocingo nabesifazane abathathu asebekhulile, umdansi waseNingizimu Afrika uLorin Sookool (osesithombeni) wenze le video "i-Prayer Room" ekuphakameni kwe-COVID-19 lockdown. Isithombe sihlonishwa nguLorin Sookool.
Ngokuhlaziya kanye nezingxoxo zocingo nabesifazane abathathu asebekhulile, umdansi waseNingizimu Afrika uLorin Sookool (osesithombeni) wenze le video "i-Prayer Room" ekuphakameni kwe-COVID-19 lockdown. Isithombe sihlonishwa nguLorin Sookool.